SMLIS

SMLIS - SPARK Makerlabi InfoSüsteem

SPARK Makerlab MTÜ missiooniks on julgustada mitmekesist kogukonda põlvkondadeüleselt suhtlema, ühiselt looma, eksima, vigadest õppima ning oma oskusi teistele edasi andma.
SPARK Makerlab MTÜ visiooniks on saada 2021. aastaks Eesti mõjukaimaks maker-liikumise levitajaks ja eestseisjaks.
SPARK Makerlab MTÜ põhiväärtused on avatus, koostöö, ettevõtlikkus, uuendusmeelsus ja teadmistepõhisus.
SPARK Makerlab MTÜ slogan on “Teadusliku ettevõtlikkusega tulevikku!” 
Üldine

Üldkoosolek ülenädalati! Vastutaja: Katrin Nigumann

Noortekas & NOORSOOTÖÖTAJAD

Koosolek igal T või K kl 11! Vastutaja: Liis Tenno

Juhendajad & MEISTERDAJAD

Juhendajate LeidurLab igal reedel! Vastutaja: Simo-Jarek Zaranek

Missioon kirjeldab organisatsiooni olemasolu vajalikkust, ta määratleb, mida see organisatsioon soovib korda saata vaadates seda just kliendi poolt. Missioon peab sisaldama äri definitsiooni, peamisi eesmärke ja filosoofilisi väärtusi. Missiooni sõnastamisel otsitakse vastust küsimustele: Kelle ja milliseid vajadusi me rahuldame ning kuidas me seda teeme. Nii piiritleb organisatsioon ära oma sihtgrupi ja klientide vajadused ja vaatab üle oma kompetentsid, vastates küsimustele: kelle vajadusi me rahuldame, milliseid vajadusi me rahuldame ja kuidas me neid vajadusi rahuldame.

Visioon peegeldab ettevõtte strateegilisi kavatsusi. Visioon peab aitama organisatsioonil (ettevõtjal) kontsentreeruda olulisele, mis viib pikaajalise eesmärgi realiseerimisele ning aitab mitte killustuda igapäevatoimingutes. Visioon kirjeldab ideaali, ei sisalda numbreid; on suunanäitajaks; on ettevõttespetsiifiline; on loodud paljude inimeste poolt; on teadvustatud tervele meeskonnale.

Organisatsiooni missioonist ja visioonist saavad alguse ka organisatsiooni eesmärgid.

Missiooniga peaks olema kooskõlas ärilause ehk slogan, mida ettevõte kasutab nii ettevõttesiseks kui ka avalikkusega suhtlemiseks, reklaamis. Sloganite näiteid: “Meie täidame Sinu lubadused” – DHL; “Connecting People” – Nokia; “Felix muudab hea paremaks” – Felix. Slogan on eelkõige turundusliku eesmärgiga – slogan on üks vahenditest, millega soovitakse toodet või teenust konkurentidest eristada ja klientidele meeldejäävaks muuta.

  • Avatus – oleme avatud kõigile, vanusest hoolimata, hinnates põlvkondadeülest suhtlemist ning oskuste jagamist. Oleme teineteise vastu lugupidavad ning arvestavad.
  • Koostöö – pühendume koostööle nii meeskonnasiseselt kui ka teiste asutustega ühiste eesmärkide saavutamiseks. Kaasame aktiivseid kogukonna liikmeid.
  • Ettevõtlikkus – loome võimalusi inimeste loovaks väljenduseks ning julgustame neid proovima, eksima ning oma kogemusi edasi andma, et kogu protsessist õppida.
  • Uuendusmeelsus – püsime kursis uusimate tehnoloogia-, teadus-, haridus- ja noorsootöösuundadega, et neid esimesel võimalusel töösse rakendada.
  • Teadmistepõhisus – keskendume õppeprotsessides teadusliku mõtteviisi edasiandmises, et julgustada inimesi ümbritsevat maailma kriitilise pilguga süsteemselt uurima.