Robootikaring Robolab

Lisainfo: kertu@makerlab.ee või 568 69 003

Registreeri ka siis, kui oled vaid huviline, kuna võime Su jaoks vaba koha leida!

NB! ASUKOHT: LOSSI 38, TARTU ÜLIKOOLI HARIDUSUUENDUSKESKUS

Robootika huviringi eesmärk on läbi mängu äratada huvi tehnoloogia vastu, arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja planeerima. Koos õpitakse ka programmeerimise ja mehaanika põhitõdesid.

Robolab toimub kord nädalas kolmele rühmale kokku vähemalt 26 korda alates 26. september 2018:

  • Alfa: 1.-4. klass – kolmapäeviti kell 15:30-16:20
  • Sigma: 1.-4. klass – kolmapäeviti kell 16:30-17:20 

NB! Vaheaegadel ringitunnid ei toimu [allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011]. Ringi korraldajad ja juhendajad jätavad endale õiguse muuta õppekava vastavalt osalejate soovidele ning ootamatutele tingimustele.

Vanusegrupile on suunatud sobiliku raskusastmega LEGO WeDo robotid ja õppekavad. Käime Robotexi uurimas (hinna sees) ning lõpetame iga poolaasta robootikalaagriga, kus tutvume keerukamate robotitega. Nende raames saab iga noor endale päris oma roboti koju kaasa!

Juhendaja: füüsikatudeng Emilia Laas (emilia@makerlab.ee)

MAKSUMUS 

40€/kuu ning osalemine inseneeriakooli programmis minimaalselt 3 kuud. Hind sisaldab lisaks ringile võimalust lapsevanemal KOOS lapsega kasutada SPARK Makerlabi töökoda (Narva mnt 3, Tartu), esitada tellimustöid, osaleda töötubades ja õppida koos Makerlabi juhendajatega uusi asju! Programmis osalejale on eelisjärjekorras tagatud ka koht SPARK Makerlabi korraldavates laagrites (hinna sees).

ASUKOHT

Lossi 38, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus!

OSaleja saab teadmised ja oskused
  • robootika seotusest igapäevaeluga;
  • tehniliste lahenduste ja konstrueerimise valdkonnast;
  • töö kavandamisest ja tegevuste plaanimisest;
  • disainimisest;
  • roboti aju ja andurite ühendamisest ning seadistamisest;
  • programmeerimistarkvara kasutamisest;
  • tehniliste jooniste ja juhendite koostamisest ning nende lugemisest.