Tehnoloogiaring Curiosity

Lisainfo: kertu@makerlab.ee või 568 69 003

Registreeri ka siis, kui oled vaid huviline, kuna võime Su jaoks vaba koha leida!

TEHNOLOOGIA huviringi eesmärk on tutvuSTADA TÜDRUKUTELE programmeerimise põhimõtteid NING rakendaDA õpitud oskusEID robootikas. Kui sissejuhatus tehnikasse on tehtud, võtame ette Pythoni programmeerimiskeele ja ehitame võistlusroboteid.

Curiosity toimub reedeti kell 15:00 alates 15. veebruarist 2019.

NB! Vaheaegadel ringitunnid ei toimu [allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011]. Ringi korraldajad ja juhendajad jätavad endale õiguse muuta õppekava vastavalt osalejate soovidele ning ootamatutele tingimustele.

Huviringi juhendavad Liis Kuusik ning Rimante Valancauskaite. Liis annab robootikaringe ning osaleb vabatahtlikuna Robotexil. Lisaks tegeleb ta teadusteatriga. Rimante õpib Tartu Ülikoolis informaatikat ning tegeleb aktiivselt idufirmade loomisega.

MAKSUMUS 

40€/kuu ning osalemine inseneeriakooli programmis minimaalselt 3 kuud. Hind sisaldab lisaks ringile võimalust lapsevanemal KOOS lapsega kasutada SPARK Makerlabi töökoda (Narva mnt 3, Tartu), esitada tellimustöid, osaleda töötubades ja õppida koos Makerlabi juhendajatega uusi asju! Programmis osalejale on eelisjärjekorras tagatud ka koht SPARK Makerlabi korraldavates laagrites (hinna sees).

ASUKOHT

SPARK Makerlab,
Narva mnt 3, Tartu

OSaleja saab teadmised ja oskused
  • robootika seotusest igapäevaeluga;
  • tehniliste lahenduste ja konstrueerimise valdkonnast;
  • töö kavandamisest ja tegevuste plaanimisest;
  • disainimisest;
  • roboti aju ja andurite ühendamisest ning seadistamisest;
  • programmeerimistarkvara Pythoni kasutamisest;
  • tehniliste jooniste, juhendite koostamisest ning nende lugemisest.