Robolab

Robootikaring Robolab

Registreerumine 2017. aastaks lõppenud!

NB! Asukoht: Lossi 38, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus

Robootika huviringi eesmärk on läbi mängu äratada huvi tehnoloogia vastu, arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja planeerima. Koos õpitakse ka programmeerimise ja mehaanika põhitõdesid.

Robolab toimub kord nädalas kahele vanuserühmale kokku 12 korda:

 • Grupp Alfa: 1.-3.klass - esmaspäeviti kell 17:00-17:55 (alates 25. september kuni 18.detsember) 
 • Grupp Oomega: 4.-7.klass - esmaspäeviti kell 18:00-19:30 (alates 25. september kuni 18.detsember) 

Vanusegrupile on suunatud sobiliku raskusastmega robotid ja õppekavad: LEGO WeDo, Mindstorm Ev3, NXT või ehtne robootikaprojekt.

Robootikaringis saab õpilane teadmisi ja oskusi:

 • robootika seotusest igapäevaeluga;
 • tehniliste lahenduste ja konstrueerimise valdkonnast;
 • töö kavandamisest ja tegevuste plaanimisest;
 • disainimisest;
 • roboti aju ja andurite ühendamisest ning seadistamisest;
 • programmeerimistarkvara kasutamisest;
 • tehniliste jooniste ja juhendite koostamisest ning nende lugemisest.

Juhendaja: aastatepikkuse robootikaringi korraldamise ja läbiviimise kogemusega pedagoog Gady Pähklemäe.

Maksumus: Alfa grupp: 25€ kuus või 65€ poolaasta (12 tunni) eest
Oomega grupp: 36€ kuus või 99€ poolaasta (12 tunni) eest

Asukoht: Lossi 38, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus

Robolabi õppekava

Grupp Alfa (1.-3.klass)

Tundide koostamisel ja läbiviimisel on aluseks võetud WeDo 2.0 õppekava juhendid. Roboteid saab ehitada samm sammult juhendi järgi või algusest lõpuni täitsa ise välja mõelda ja konstrueerida.

 1. Asjade vedamine
 2. Kiirus
 3. Tugevad konstruktsioonid
 4. Konna areng
 5. Üleujutuse ära hoidmine
 6. Prügi sorteerimine
 7. Saakloom ja kiskja
 8. Kosmose uurimine
 9. Ohuhäire
 10. Ookeanide puhastamine
 11. Ülekäik loomadele
 12. Materjalide liigutamine
  PS. 23.10.2017 ringitundi ei toimu! [allikas]

Grupp Oomega (4.-7.klass)

Tundide koostamisel ja läbiviimisel on aluseks võetud MTÜ Robootika poolt koostatud juhendid. Roboteid saab ehitada juhendi järgi või algusest lõpuni täitsa ise välja mõelda ja konstrueerida.

 1. Sissejuhatus. Millest koosneb robot? Programmeeritav kontroller. Mootorid ja andurid. EV3/NXT baasroboti ehitamine.

 2. Mürakast

  1. Eesmärk: tutvustada lihtsaid programmeerimise võtteid

  2. Teadus: heli kasutamine, aja mõõtmine sekundites, asjade järjekorda panemine

 3. Roomaja

  1. Eesmärk: tutvustada lihtsaid programmeerimise võtteid

  2. Teadus: elektrimootorite kasutamine, vahemaade mõõtmine sentimeetrites, testimine

 4. Tantsija

  1. Eesmärk: tutvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning kõrgeid inseneri oskusi

  2. Teadus: vahemaa mõõtmine sentimeetrites, aja mõõtmine sekundites

 5. Tark riisuja

  1. Eesmärk: tutvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning kõrgeid inseneri oskusi

  2. Teadus: elektrimootorite kasutamine, andurite kasutamine, vahemaa mõõtmine sentimeetrites, heli tugevuse mõõtmine protsentides, kasuteguri põhitõed, vigade mõõtmine

 6. Laua koristaja

  1. Eesmärk: tutvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning kõrgeid inseneri oskusi

  2. Teadus: elektrimootorite kasutamine, moment ja hõõrdumine, andurite kasutamine, valgusheleduse mõõtmine protsentides, kasuteguri alustõed

 7. Öövalvur

  1. Eesmärk: tutvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning kõrgeid inseneri oskusi

  2. Teadus: sonari kasutamine, heli peegeldumine ja neeldumine, vahemaa mõõtmine, andurite kasutamine monitorina

 8. Tark auto

  1. Eesmärk: tutvustada keskmiseid programmeerimise kontseptsioone ning kõrgeid inseneri oskusi

  2. Teadus: valguse andurite kasutamine, sonari kasutamine

 9. Näljane robot

  1. Eesmärk: Arenenud programmeerimismõisted ja kesktasemel ehitamine

  2. Teadus: valguse andurite kasutamine, valguse peegeldamine ja neeldumine, peegeldused ja heledus, kalibreerimine

 10. Valguseotsija

  1. Eesmärk: arenenud programmeerimismõisted ja edasiarenenud ehitamine

  2. Teadus: Valguse andurite kasutamine, peegeldus ja heledus, kalibreerimisvarustus (kalibreerimisandurid), optimaalsed tingimused loomadele, stiimul ja vastus

 11. Karu päästmine

  1. Eesmärk: Panna algoritmiliselt mõtlema ning probleeme lahendama

  2. Teadus: valgussensorite kasutamine, sonari kasutamine

 12. Raja läbimine ja lõpetamine.

PS. 23.10.2017 ringitundi ei toimu! [allikas]

NB! Ringi korraldajad ja juhendajad jätavad endale õiguse muuta õppekava vastavalt ootamatutele tingimustele.